2011. december 5., hétfő

A Szabad Kompánia

- Conan, mi a legjobb az életben?
- Eltiporni, leigázni az ellenségeidet, és hallani asszonyaik siránkozását.
- Conan, a barbár (27 éves)
- Cohen, mi a legjobb az életben?
- Forró víz, jó fogászati kezelés, puha wc papír
- Cohen, a barbár (87 éves)

Biztosan gondolkodtál már azon, miért éppen így hívják a blogot. Nos itt következik a Szabad Kompánia csapat történetének első fejezete. Ha ismerős Glen Cook-tól a Fekete Sereg akkor tudhatod, hogy az inspiráció onnan jött. Meg persze a RED (Retired Extremely Dangerous) filmből.


LORD ARIOS SZABAD KOMPÁNIÁJA

A Kompánia Szabályzata

1. §   A kompánia a Legfőbb Hadúr, hesterdani Lord Arios vezetése alatt áll 
2. §   A kompánia tagjai a legfőbb hadúrnak feltétlen engedelmességgel tartoznak 
3. §   A kompánia tagja lehet, előélettől függetlenül bármely ember 
4. §   Kivételt képeznek a 3§ alól: mindenféle barbárok, vadak, és egyéb nemtelen fajzatok, Lord Arios belátásától függően  
5. §   A kompánia tagjai felesküdnek a Legfőbb Hadúrra és ezzel a Legfőbb Hadúr atyai oltalma alá helyezik magukat 
6. §   A szolgálat az esküvel és az első ezüst zsold átvételével kezdődik, az eskü alól csak a Legfőbb Hadúr oldazhat fel, egyéb esetben a Kompánia elhagyása dezertálásnak minősül 
7. §   A dezertálás a lehető legsúlyosabb bűn amit a Szabad Kompánia tagja elkövethet, büntetése kötél általi halál, vagy kilenc ezüstpénz befizetése a Kompánia Kincstárába 
8. §   A megfutamodás csatában minősített dezertálásnak minősül, büntetése megkövezés vagy 17 ezüstpénz befizetése a Kompánia Kincstárába 
9. §   A zsákmány elosztásáról mindenkor Lord Arios gondoskodik a következő irányelvek szerint 
10. §   A zsákmány minden esetben 1-1 arányban osztatik fel Lord Arios és a Kompánia többi része között, amelyek az alábbiak szerint kapnak részt 
11. §   A zsákmány és a zsold az alábbiak szerint oszlik meg a Kompánia közönséges tagjai között 
 • talpasok 1 rész 
 • íjászok 0,5 rész 
 • kirurgusok 1,5 rész 
 • utászok 2 rész 
 • hadnagyok 3 rész 
 • kapitányok 6 rész 

12. §   A 10§-ban említett 1 rész az alap zsoldból 5 ezüstpénznek számít havonta Pyaroni naptár szerint 
13. §   A Kompánia az elfogadott megbízásait feltétel nélkül teljesíti, a teljesítési idő lejártáig, vagy a megbízó elhalálozásáig 
14. §   A Kompánia megbízója lehet, előélettől függetlenül bármely ember, aki megfelelő fedezettel rendelkezik 
15. §   Kivételt képeznek a 13§ alól: mindenféle barbárok, vadak, és egyéb nemtelen fajzatok, Lord Arios belátásától függően 
16. §   Lord Arios nagylelkűen gondoskodik a Kompánia tagjainak élelemmel és szállással való ellátásáról, de felelősséggel nem tartozik érte 
17. §   A Legfőbb Hadúr elvárja, hogy a Kompánia tagjai gondoskodjanak megfelelő fegyverzetéről, a Kompánia rangjához illő ruházatról és egyéb felszerelésekről  
18. §   Lord Arios, a Legfőbb Hadúr vállalja, hogy gondoskodik a csatában elesett tagok illő temetéséről 
19. §   A Kompánia tagja szabadon távozhat, ha valamilyen oknál fogva nem kap három hónapig zsoldot, ez nem minősül dezertálásnak 
20. §   A Kompánia tagja szabadon távozhat, ha befizet a Kompánia Kincstárába 1 ezüstpénzt, plusz egy teljes havi zsoldját (a zsákmány részt is), de harcok idején nem lehet távozni 
21. §   A Kompánia tagjai viselni kötelessek hadi események esetén a Kompánia által biztosított általvetőt, melyen Lord Arios Jelvénye található 
22. §   Minden vitás esetben Lord Arios, a Legfőbb Hadúr szava a döntő 

A Kompánia kilenc parancsolata
 1. Feltétlenül tiszteld Lord Ariost, a Legfőbb Hadurat 
 2. Tiszteld a Kompánia tagjait, mint felebarátid 
 3. A Kompánia tagjai ellen ne alkalmazz erőszakot, ha nem szükséges 
 4. De figyelmezz arra, hogy az erőszak nem cél, de eszköz 
 5. A világi törvények ellen ne tégy, amennyiben jól láthatóan magadon viseled a Kompánia Jelvényeit 
 6. A Kompánia tagjait nemtelen módon meg ne foszd vagyonától (az aszisz és erioni kártya, valamint a kockajáték nem minősül nemtelennek) 
 7. Italt és ajzószereket a Kompánia készletéből békeidőben ne fogyassz mértéktelenül, mert a harcok idején szükség lehet rájuk 
 8. Foglyokban maradandó kárt ne tégy, kivétel: mindenféle barbárok, vadak, és egyéb nemtelen fajzatok, Lord Arios belátásától függően 
 9. A Kompánia tagjai olyan Istent tisztelnek, amilyet akarnak, kivételt képeznek: mindenféle barbárok, vadak, és egyéb nemtelen fajzatok istenei, Lord Arios belátásától függően 

A Kompánia harci kiáltásai 
 • Vér és Halál! 
 • Ha Lord Arios velünk, akkor ki ellenünk! 
 • Kardunktól pusztuljatok! 
 • Barbárok esetére: Hwared tedrek wasit huenkin! (A vajákos kurva anyátok!) 
 • Ork fattyak esetére: Hwk'twhark ikh abgwre bankh'quash! (A kutyámat láttam anyádon!)  

A Kompánia Jelvénye 



 • A kompánia zászlaja téglalap alakú, az oldalai 1:2 arányban vannak egymással 
 • A kompánia zászlaját két fekete színű átló osztja négy részre, a fekete szín a mindent megosztó pusztítást szimbolizálja, amit a kompánia hoz ellenfeleire 
 • A kompánia zászlajának alsó szegmense vörös színű, a Kompánia által a földre ontott rengeteg vért szimbolizálja 
 • A kompánia zászlajának felső szegmense égkék, amely a határtalan eget, az Istenek a Kompánia feletti óvó kezét és a Legfőbb Hadúr hatalmát jelképezi 
 • A kompánia zászlajának két oldalsó szegmense arany színű, amely a Kompánia zord céltudatosságát jelenti 
A Kompánia "dicsőséges" tetteiről és a főbb karakterekről, vagyis az idősödő "hősökről" egy következő bejegyzésben írok.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése